• +420 730 233 000
{% trans 'way_of_yoga.project_name' %}
Ilustrační obrázek článku Jóga a sebeláska - proč to spolu souvisí?!

Jóga a sebeláska - proč to spolu souvisí?


Zveřejněno dne
Článek zobrazen •

Počet komentářů k článku
Hodnocení článku •

S jakým pocitem vstupujete na podložku?

 

S nutkán ím kvůli fyzickému cvičení nebo se těš íte sami na sebe, až se naladíte na svůj vnitřní prostor a uděláte si pomyslnou ochrannou bublinu kolem sebe a necháte se uná šet svými pocity kdy ucít íte náznaky dostatečného bezpečí?

Sednete si do zkřížen ého sedu, který v ám není př íli š pohodln ý nebo si sednete spí še na paty, abyste se cítili klidní a bez omezení?

 

Jsou to velmi prosté ot ázky , ale odpovědi na ně hrají velkou roli při začátku vaš í praxe , protože každá minuta se počít á . Na podložce se tvoří nov é možnosti a lepš í z ítřky.

Mnoho lidí se potýk á s tlaky každodenního života a snaží se najít pocit vnitřního klidu a sebepřijetí .

Jóga a sebeláska jsou neoddělitelně propojeny a nabízej í silnou kombinaci, která může pomoci jednotlivcům pěstovat harmonické spojen í se sebou samým.

 

V tomto článku prozkoumáme hluboký vztah mezi jógou a sebeláskou a jak spolupracují , aby vás podpořily zdravějš í a šťastněj š í …

 

Základ jógov é praxe - sebeláska

 

Jóga znamená spojen í mezi jednotlivcem a univerzáln ím vědomím. J óga se ve svém jádru snaží vn ést do života člověka harmonii a rovnováhu , pomáh á n ám se propojit se svým vnitřním já a okolním světem.

 

Sebeláska je základn í složkou , která je často mylně cháp ána jako pouhá je šitnost nebo narcismus, je hlubokou a opravdovou náklonnost í k sobě samému.

Zahrnuje to přijetí a ocenění toho , kdo jste, se všemi svými nedokonalostmi a jedinečnými vlastnostmi. Je nezbytné podotknout , že pěstován í sebel ásky je zásadn í pro duševn í a emocionáln í pohodu.

Když se milujete, jste lépe vybaveni k tomu, abyste lépe zvládli životní v ýzvy , budovali zdravějš í vztahy a zažívali trvalé štěst í .

 

Souhra mezi jógou a sebeláskou

 

1. Sebezkoumán í

Jóga podporuje introspekci a sebeuvědomění . Prostřednictvím ásan (fyzických pozic) a meditace praktikujíc í zkoum á svůj vnitřní svět , odhalují emoce , strachy a touhy.

Toto sebezkoumán í je zásadn ím krokem na cestě k sebelásce , protože vám umožňuje důvěrně se seznámit se svým skutečným já .

 

2. Propojení mysli a těla

Jóga zdůrazňuje spojení mezi myslí a tělem. Cvičení v ás naučí naslouchat svému tělu, respektovat jeho omezení a poskytovat péči a pozornost, kterou potřebuje. To podporuje pocit sebesoucitu, který je základn ím kamenem.

 

3. Redukce stresu

Jóga je znám á pro své v ýhody při snižován í stresu. Zklidněn í mysli a snížen ím hladiny stresového hormonu kortizolu pomáh á j óga vytvořit klidnějš í du ševn í krajinu. Uvolněn á mysl je otevřenějš í k sebepřijetí a lásce.

 

4.  Kultivace vš ímavosti

Vš ímavost je klíčovou součást í j ógy. Cvičen í v š ímavosti znamená b ýt plně přítomen v daném okamžiku, přijímat jej bez posuzován í . Tato vš ímavost se rozšiřuje na sebesoucit, který v ám umožňuje přijmout své nedokonalosti a milovat se navzdory jim.

 

5. Přijetí nedokonalost í

Jóga vás povzbuzuje, abyste přijali své fyzick é a duševn í nedokonalosti. T ím , že opustíte honbu za dokonalostí na podložce, se také nauč íte přijímat své nedokonalosti v životě. Proto toto přijetí spad á nezbytně k sebelásce.

 

6. Budován í odolnosti

Jóga pomáh á budovat emocionáln í a duševn í odolnost. Když na podložce překonáv áte fyzické a duševn í probl émy , rozvíj íte pocit sebedůvěry a vlastní hodnoty. Tato nově nalezená s íla přispív á k sebelásce na plné č áře.

 

Zkuste se nad tím zamyslet…

Ať už je to balanční pozice kácej íc ího se stromu, pozice otevíraj íc í kyčle v podobě opice nebo záklonov á pozice vysokého mostu…  

Těšte se z toho, jak se posouváte.  

Neubližujte si, jen abyste vypadali stejně jako dáma jóguj íc í vedle vás na podložce.

Poděkujte si a vyjádřete vděčnost vašemu tělu, které v ás podporuje a poskytuje tu krásnou schránku a bezpečí , které si tímto sami vytvář íme.

 

Rozbalte si tedy podložku s novým přístupem sami k sobě, zhluboka se nadechněte a vydejte se na krásnou cestu sebelásky prostřednictvím jógy a její s íly.


Vním áte sebe na podložce tímto způsobem? Nebo se občas přistihnete, jak se příli š snaž íte být dokonalí?

Podělte se...Nejnovější hodnocení článku

Přidat hodnocení článku

Hodnocení k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k poslednímu článku.

Komentáře k článku mohou zanechat pouze přihlášení uživatelé.

Obrázek autora Linda Culba!
Foto autora: Linda Culba!

Linda Culba

Praha

Lektorka jógy a ezoterický nadšenec, který objevuje prostřednictvím duchovna nové možnosti, jak zlepšovat svůj život každý den!...

Loading...
Přihlaste se k odběru, pokud Vás zajímají novinky:

Buďte v obraze...